Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,
W HF Broker jesteśmy mocno zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów. Nasze działanie zostało w pełni dostosowane do przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Administratorem Danych Osobowych w HF Broker jest:
• HF Broker Rafał Cenzartowicz z siedzibą w Lublinie 20-609 przy ulicy Nowogródzkiej 29 kontakt: 507 707 697, rafal.cenzartowicz@gmail.com Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, wykonywania umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zawarte pytanie lub przedstawienie oferty dobranej do potrzeb klienta, przesłania informacji handlowych oraz dla celu marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy). Dane osobowe klientów/użytkowników, podawane w korespondencjach (również poprzez pocztę elektroniczną ) są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi/użytkownikowi informacji, odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług.
Odbiorcami danych osobowych przez podpisanie z nimi Umów Powierzenia z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

  1. pracownicy upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie HF Broker;
  2. podmioty, którym HF Broker powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego , Urzędom Miasta celem pobierania dokumentów potrzebnych do sfinalizowania umów kupna/sprzedaży nieruchomości
  3. dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez HF Broker roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą a także Notariuszom w celu finalizacji transakcji. Klienci HF Broker mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klienci HF Broker mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu ich danych HF Broker narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Pragniemy Państwa zapewnić, że HF Broker dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi RODO. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności oraz innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym Administratorem wysyłając e-mail na adres: rafal.cenzartowicz@gmail.com W każdym momencie możecie się Państwo z nami skontaktować celem przekazania nam sugestii lub pomysłów dotyczących poprawy bezpieczeństwa.

 

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do współpracy.